Lássunk neki!

Az MSZP taggyűlése döntött, mandátummal ruházott fel arra, hogy polgármester jelöltként képviseljem értékeit, elveit az önkormányzati választáson!

Arra vállalkoztam, hogy városvezetőként egyetlen érdeket, mégpedig a félegyháziak javát szolgálom, ennek vetem alá minden tudásom.

A politika csapatjáték! Az én csapatom a családom, a barátaim és a közösségért tenni akaró félegyházi demokraták alkotják!

Lássunk neki!424px-Coa_Hungary_Town_Kiskunfélegyháza_svg.png

Horváth Tamás kommentCsorbult az önkormányzatiság Kiskunfélegyházán

Horváth Tamás kommentCsaládbarát kedvezmény a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek

_MG_9384_1.jpgFélegyházi Közlöny | Horváth Tamás önkormányzati képviselő még tavaly nyújtotta be javaslatát az úgynevezett családbarát kedvezmény bevezetésére, amit decemberben – a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletbe beépítve – el is fogadott a félegyházi képviselő-testület. A döntés értelmében a jövőben fél áron látogathatják a gyermeküket egyedül nevelő szülők és gyermekeik a Kiskun Múzeumot, a Petőfi Sándor Emlékházat, a Móra Ferenc Emlékházat és a Kiskunfélegyházi Városi Strandot és Uszodát.

– Örülök a sikernek azért is, mert a képviselő-testület felül tudott emelkedni azon a kérdésen, hogy a javaslat ellenzéki képviselőtől származik, és azt tartotta szem előtt, hogy talán sok ezer félegyházi családnak tudunk segíteni. Voltak ellenzői is a javaslatnak, elsősorban pénzügyi vonatkozások miatt. Minden bizottsági ülésen ott voltam, és igyekeztem megvédeni az előterjesztésemet azzal, hogy rámutattam: ez a szociális juttatás befektetés a városnak. Bár önálló előterjesztésként nem ment át a kezdeményezés, viszont beépült a város szociális rendeletébe, ami sokkal stabilabb alapot ad e támogatási forma végrehajtására és hosszú távú működésére.

– Hogyan merült fel a családbarát kedvezmény gondolata?

– A KSH által kiadott 2012-es adatok szerint a különböző családi formák közül a gyermekeiket egyedül nevelő szülők vannak Magyarországon a leghátrányosabb helyzetben. Az akkor aktuális adatok szerint egy szülő két gyermekkel 185 ezer forintos jövedelemmel érte el a létminimumot, ez az összeg azóta emelkedett. Nyilvánvaló, hogy nagyon sokan élnek a környezetünkben lényegesen kisebb összegből. Az ilyen szerény jövedelmi viszonyok között élő félegyházi családok helyzetén szerettem volna egy kicsit javítani a javaslatommal. Mivel nincs túl jó anyagi helyzetben a város, magam sem gondoltam arra, hogy pénzbeli támogatással enyhítsünk a problémán, de ha már vannak intézményeink, amelyek kulturális vagy szabadidős tevékenységekre alkalmasak, akkor miért ne bővítenénk ezzel a szociális kedvezményeink körét!

– Milyen fogadtatásra számít?

– Sok múlik azon, hogy az információ eljut-e az érintett családokhoz. Sajnos például az újszülötteknek nyújtott – nemrégiben 3 ezerről 5 ezer forintra megemelt – önkormányzati támogatást a 2013-ban született félegyházi gyerekek kevesebb, mint fele után vették igénybe. Én abban bízom, hogy a családbarát kedvezménnyel ezres nagyságrendben élnek majd a félegyháziak. Többszörös haszon volna ez a városnak: egyrészt a gyerekek és szüleik szabadidejükben olyan helyi értékekkel ismerkednének, ami gazdagítja őket, nyaranta pedig talán az eddigieknél gyakrabban jutnak el strandra, uszodába.

A kedvezményes belépőjegy, mint szociális rászorultságtól független önkormányzati segély a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának Szociális Csoportján (II. em. 82. szoba) igényelhető a formanyomtatvány kitöltésével, amely letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról is.

Horváth Tamás kommentSzociális konzultáció a Vásártéren

Lelkesek, duzzogók, reménykedők és reményvesztettek, dühösek, boldogok, gyűlölködők és szenvedélyesek. Érzések, érzelmek melyek körbevettek bennünket, a kormányváltó szövetség tagjait a vásártéri fórum alkalmából.

Horváth Tamás kommentMÓRA 80

Ma városunk szülötte, Móra Ferenc előtt tisztelegtünk.

A 20. századi magyar próza kiemelkedő alakja 80 éve, 1934. február 8-án hunyt el.

Horváth Tamás komment
Címkék: Móra FerencMegalakult az MSZP Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Tagozata

p2110436_1392553998.JPG_3264x2176

Horváth Tamás kommentA választási szövetségkötés története Tóbiás Józsi tolmácsolásában, avagy hogyan kovácsoljunk esélyt a demokratikus pártok sokszínűségéből!

1601119_816736345008181_2103054222_n_1390246729.jpg_960x543

Horváth Tamás kommentJavaslatok Kiskunfélegyháza város 2014. évi költségvetésének megalkotásához

_MG_9384.jpgA költségvetés összeállításához kapcsolódó javaslataim által a várost, a hivatalt mint a polgárairól, civilszervezeteiről gondoskodni tudó és akaró szervezetként kezelem. Prioritást élvez minden olyan kezdeményezés, mely az itt lakó és dolgozó emberek életkörülményeinek javításához járul hozzá függetlenül attól, hogy kiadási, vagy bevételi tételről légyen is szó.

Az elmúlt 4 év kormányzati politikájának köszönhetően hazánkban az önkormányzatiság, mint intézmény csaknem felszámolódott, úgy, mint Félegyházán, az ország összes településén az önrendelkezés szinte teljes egészében megszűnt. Az oktatási, egészségügyi intézményeink állami fenntartás alá helyezésével, illetve felszámolásával a közigazgatási feladataink csorbításával nem csupán az elvek sérültek, hanem pénzügyi szempontból is drasztikus mértékben romlottak a város financiális lehetőségei. Összehasonlítva az átadott feladatok számát és az átengedett helyi adók mértékét, aránytalanul növekedett a város teherviselése. Átmeneti könnyebbséget ugyan hoz az adósságátvállalás a település gazdálkodásában, de hosszú távon a drasztikus adóelvonás és elégtelen feladat finanszírozás szigorú monetáris politikát kíván a város vezetésétől.

Önálló bevételi forrásként Félegyháza a helyi adók hatékony beszedésére számíthat. Az elmúlt évek egyik pozitív fejleménye ezek megfelelő százalékban való beszedése volt, ennek fenntartása elengedhetetlen a pénzügyi egyensúly fenntartásához. A vállalkozásokat terhelő adók mértékét nem javaslom emelni, azok súlya a térség településeit vizsgálva kirívóan magas városunkban. Ezen adónemből befolyó bevételek növelésére vállalkozások letelepedésének ösztönzésével érhető el, hatékony városmarketing és management működtetésével. Az ezekre szánt források szélesítésével és megfelelő szakemberek alkalmazásával középhosszú időszak alatt jelentős iparűzési adó bevétel növekmény érhető el. A helyben maradó bevételek elemei a környezetvédelmi és egyéb bírság tételek, melyek alkalmazásában , behajtásában és a hozzájuk kapcsolódó ellenőrzésekben hiányos teljesítés tapasztalható. A város külső határait képező erdős területek szeméttel való telítettsége, a parlagfű és más irritáló gyomnövények megléte a gazdátlan birtokokon, alapot adnak ezen bírságok kiszabására . Felderítésükben nagy szerepet kell , hogy betöltsenek a mezőőri szolgálat munkatársai, valamint a közterület felügyelet.

Jelentős és rentábilis ágazata a városnak a nem lakáscélú ingatlanok bérbeadása. Ezzel együtt az ezeket szabályozó szerződési feltételek és eljárásrendre vonatkozó előírások a város számára sok esetben hátrányosak, korszerűtlenek, felületesek. Ebből fakadóan jelentős bevételtől esik el a település . Ezek átgondolása , újraszabályozása révén évi tízmilliós nagyságrendű forrás jelentkezne a költségvetésünkben. Külön említést érdemel az Innovációs Központ hasznosítása mely 2010-et megelőzően egy sikertörténete volt településünknek, mára az egyik szégyenfoltjává lett. Elégtelennek tűnik a Városi Sportcsarnok kihasználtsága is, hétvégi rendezvényekről melyekből rendszeres és komoly bevétele származna az intézménynek alig-alig hallani. Az ingatlanjaink hasznosításánál az ipari park területén fekvő parcellák és Liget utcai Ifjúsági Sporttelep értékesítése is kardinális kérdés.

Jelentős költségmegtakarítási elemként számolok a köznevelési intézmények működtetéséért fizetett összeg csökkentésével illetve megszüntetésével. Eleve elhibázott lépésnek tartom ezen feladat átruházását az intézmény fenntartójára. Ezek visszavételével véleményem szerint a jelenlegi 400 millió forintos kiadási tétel jelentősen csökkenthető, ráadásul a számtalan törvényi szabályozatlanságból származó anomáliát is sikerül kiküszöbölni.

Kiskunfélegyháza lakosságának száma drasztikusan csökkent az elmúlt években. Annak érdekében, hogy ezt az elvándorlási folyamatot megállítsuk olyan környezetet, életteret kell, hogy teremtsünk melyért érdemes itt maradni. Elképzelésem szerint ezt elsősorban a családok, a gyermekeiket nevelők kiemelt támogatásával érhetjük el. Meg kell vizsgálnunk , hogy milyen eszközökkel rendelkezik a város, melyekkel az újonnan letelepedő családok helyzetét, illetve az itt élők megélhetését segítjük elő. Fontos eleme a bölcsődei díjak csökkentése illetve eltörlése, bölcsődék és óvodák korszerűsítése, építése.

A kézzelfogható támogatás a hátrányos helyzetű családoknak hatványozott segítséget jelent. Támogatom azon elképzeléseket melyek a nagycsaládosokat, gyermeküket egyedül nevelő szülőket, időseket, elesetteket szociális segélyben, segítségben részesít. A jelenlegi utalványos támogatási forma felhasználhatóságának kiszélesítését valamint a kedvezményezettek minél szélesebb körben való tájékoztatását javaslom.

Fontos szerepet játszanak a város kulturális életében, a közéletben a civil szervezeteink. Indokolt azon közösségek, szervezetek kiemelt támogatása melyek igazolhatóan évek óta hozzájárultak a város egészséges civil életéhez.

Egy élhető város fontos ismérve a közbiztonság kielégítő volta. Az önkormányzat részéről az ezt segítő eszközök egyike a térfigyelő rendszerek kiépítése lehet a város frekventált részein valamint a látható rendőrség megteremtéséért a helyi rendőri vezetőkkel való aktív kapcsolattartás. Az elharapódzó kábítószer fogyasztás visszaszorítása érdekében szintén a szakemberekkel illetve a rendőrséggel való együttes fellépés elengedhetetlen.

Fejlesztésre váró feladataink közül prioritást élvez a strand öltözőjének kibővítése, a csatornázást követő útburkolat helyreállítási munkák mihamarabbi befejezése.

A Városi Strand és Uszodához kapcsolódó fontos kérdéskör annak hasznosítása. Nem odázható problémakör , komoly energiát kell fektetni ennek megoldására. Hasonló nagyságrendű feladat az ipari park értékesítése, benépesítése is. Az újból megnyíló Uniós források ésszerű kihasználásával ezen területek lehetnek városunk fejlődésének zálogai.

Kiskunfélegyháza, 2014-01-07

Horváth Tamás

önkormányzati képviselő, MSZP

Horváth Tamás kommentCélba értek az adományok

Az idős rászorultak, a családok és gyermekek támogatását tűzte célul még karácsony előtt az MSZP és a Societas városi szervezete, amikor karitatív gyűjtési akciót hirdetett. A kezdeményezéshez később az Együtt 2014-Párbeszéd Magyarország Mozgalom is csatlakozott.

Egy hónapon keresztül gyűjtöttük az adományokat, majd az összegyült ruhákat, gyermekjátékokat, tartósélelmiszerta kunszállási, jakabszállási, petőfiszállási és félegyházi családokhoz juttattuk el az aktivistáink segítségével, még karácsony előtt.

Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani az adományokat felajánlóknak és a támogatóknak.

Horváth Tamás kommentÉtelosztással segített az MSZP karácsonykor

Félegyházi Közlöny | Étel- és ruhaosztást tartott december 21-én az MSZP Kiskunfélegyházi Szervezete, a Societas, az Együtt 2014-PM és az Ébredés Közhasznú Alapítvány.

Az önkéntesek, aktivisták reggel 7 órakor kitelepültek a Gorkij utcai MSZP székház elé, ahol aláírásgyűjtéssel és teaosztással kezdték a reggelt. 10 óra tájban már több százan várták a meleg ételt, s a kihelyezett ruha adományok is gazdára találtak.

- Fél 12-kor kezdtük meg az ételosztást, délre már üresek voltak a kondérok. A 300 adag meleg töltött káposztát és a 45 kilogramm kenyeret 20 perc alatt oszttottuk szét. Szeretném valamennyi szervező és közreműködő nevében megköszönni támogatóinknak, a felajánlóknak, segítőinknek, hogy együtt, összefogással szebbé tehettük mások ünnepét - mondta el Horváth Tamás önkormányzati képviselő.

 

Horváth Tamás komment